Alleen specifiek toegestane netwerkdevices worden gekoppeld met de aanwezige clients en informatiesystemen

Uit NORA Online
ISOR:Alleen specifiek toegestane netwerkdevices worden gekoppeld met aanwezige clients en informatiesystemen
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Alleen de specifiek voor het netwerk toegestane netwerkdevices worden logisch gekoppeld met de in het netwerk aanwezige clients en informatiesystemen (IEE 802.1x).


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Netwerkauthenticatie via de conformiteitsindicator authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. van netwerknodes.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice) NC1.3