Analyseren informatiebeveiligingsrapportages in samenhang

Uit NORA Online
ISOR:Analyseren informatiebeveiligingsrapportages in samenhang
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Informatiebeveiligingsrapportages worden in samenhang met rapportages uit andere beheerdisciplines (compliance en assurance-management en vulnerability-management) geanalyseerd.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Security-monitoringsrapportage via de conformiteitsindicator Gemonitord en gerapporteerd.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is The Standard of Good Practice for Information Security 2018 S12.6