Onder autorisatiebeheer vallende applicaties hebben functionaliteit voor toekennen, inzien en beheren van autorisaties

Uit NORA Online
ISOR:Onder autorisatiebeheer vallende applicaties hebben functionaliteit voor toekennen, inzien en beheren van autorisaties / (Doorverwezen vanaf ISOR:Applicaties hebben functionaliteit om autorisaties toe te kennen in te zien en te beheren)
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Iedere applicatie die valt onder het autorisatiebeheer proces heeft functionaliteit om autorisaties toe te kennen, in te zien en te beheren.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Autorisatievoorzieningsfaciliteiten via de conformiteitsindicator autorisatiefaciliteiten.

Grondslag