Autorisatievoorzieningen

Uit NORA Online
ISOR:Autorisatievoorzieningsfaciliteiten
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

De technische middelen waarmee ontwerpen passend in architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. kunnen worden vormgegeven en waarmee acties, zoals geautomatiseerde tools en of ondersteunende systemen, effectief kunnen worden ingericht.

Toelichting

Om autorisatiebeheer efficiënt en effectief te kunnen inrichten, zijn technische autorisatievoorzieningen, zoals een personeelsregistratiesysteem, een autorisatiebeheersysteem en autorisatiefaciliteiten noodzakelijk.


Criterium

Ter ondersteuning van autorisatiebeheer moeten binnen de daartoe in aanmerking komende applicaties technische autorisatievoorzieningen, zoals: een personeelsregistratiesysteem, een autorisatiebeheersysteem en autorisatiefaciliteiten, beschikbaar zijn.

Doelstelling

Het inzetten van autorisatievoorzieningen, zoals effectieve mechanismen voor het administreren van gebruikers en autorisaties voor de effectiviteit van autorisatiebeheer en het verminderen van de kans op fouten.

Risico

Door het ontbreken van autorisatievoorzieningen is het mogelijk dat vervuiling optreedt bij het autorisatiebeheer, die mogelijk in onvoldoende mate of niet tijdig wordt gesignaleerd, waardoor onbevoegden toegang hebben tot gegevens.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.10.01 Autorisatievoorzieningen

Door een verantwoordelijke is formeel vastgesteld welke ondersteunende middelen worden ingezet binnen het autorisatiebeheer.

TBV_U.10.02 Personeelsregistratiesysteem

Alle interne en externe gebruikers worden vóór de toegangsverlening tot de applicatieomgeving opgenomen in het personeelsinformatiesysteem.

TBV_U.10.03 Autorisatiebeheer systeem

Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd.

TBV_U.10.04 Autorisatiefaciliteiten

Iedere applicatie die valt onder het autorisatiebeheerproces heeft functionaliteiten om autorisaties toe te kennen, in te zien en te beheren.