Bewaartermijn, eisen aan evt. langere opslagperiode

Uit NORA Online
ISOR:Bewaartermijn- eisen aan evt. langere opslagperiode
Ga naar: navigatie, zoeken

 

Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Wanneer persoonsgegevens voor langere perioden worden opgeslagen, dan worden ze louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden verwerktAVG art. 5 lid 1e. en zijn voor de rechten en vrijheden van de betrokkene ("opslagbeperking") passende waarborgen getroffen in overeenstemming met de AvgAVG art. 89 lid 1..

De waarborgen bestaan uit technische en organisatorische maatregelen die zijn getroffen om het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen. Zij hebben ten minste tot gevolg dat de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd niet langer herleidbaar zijn tot de betrokkenen.

De maatregelen kunnen pseudonimisering omvatten, zodat de oorspronkelijke doelstellingen van in het kader van het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden alsnog kunnen worden behaald.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Bewaren van persoonsgegevens via de conformiteitsindicator bewaartermijn.

Grondslag