Maximale bewaartermijn

Uit NORA Online
ISOR:Bewaartermijn- maximale periode
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De bewaartermijn is de maximale periode waarin de persoonsgegevens noodzakelijk worden bewaard om het doel van de verwerking te bereiken of niet langer dan de termijn die verankerd is in sectorspecifieke wetgevingAVG Art. 5 lid 1e.


Toelichting
In sommige (sectorspecifieke) wetgeving is voor bepaalde persoonsgegevens een bewaartermijn aangegeven. Een voorbeeld hiervan is het bewaren van medische gegevens: in het Burgerlijk Wetboek is de termijn hiervoor vastgesteld op 15 jaar Art. 7:454 lid 3 BW.. Denk ook aan specifieke bewaartermijnen voor gegevens over financiële transacties.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Bewaren van persoonsgegevens via de conformiteitsindicator bewaartermijn.

Grondslag