Bij acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken

Uit NORA Online
ISOR:Bij acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Bij acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken. Hierbij is de testfocus o.a. gericht is op:

  • het testen van de functionele requirements.
  • het testen van de business rules voor de betrokken bedrijfsprocessen.
  • de beveiligingseisen die verband houden met betrokken bedrijfsprocessen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Systeem acceptatietests via de conformiteitsindicator acceptatietests.

Grondslag