Systeemacceptatietest

Uit NORA Online
ISOR:Systeem acceptatietests
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft de eindtoets van een applicatie of deze al dan niet geaccepteerd kan worden.

Objecttoelichting

De systeemacceptatietest is zowel in de Waterval- als in de Agile-ontwikkelmethode de afsluitende test. Voor beide methoden gelden een aantal eisen waarmee tijdens de systeemacceptatietest rekening gehouden moet worden. Bij de acceptatietest wordt door gebruikers getoetst of de requirements adequaat in het uiteindelijke product zijn verwerkt. Hierbij gaat het niet alleen om de beveiligingseisen maar ook om de functionele eisen, gebruikerseisen, businesseisen en business rules. De systeemtest wordt in onderstaande afbeelding geïllustreerd voor beide methoden.


”Systeemtest bij Waterval en bij Agile methode”
Systeemtest bij Waterval- en Agile-methode


Criterium

Voor nieuwe informatiesystemen, upgrades en nieuwe versies behoren programma’s voor het uitvoeren van acceptatietests en gerelateerde criteria te worden vastgesteld.

Doelstelling

Toetsen of de requirements adequaat in het uiteindelijke product, het nieuwe informatiesysteem, zijn verwerkt.

Risico

Tijdens het gebruik van een informatiesysteem komen onvolkomenheden (afwijkingen op beveiligingseisen, functionele eisen, gebruikerseisen, businesseisen en business rules) voor het eerst aan het licht.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 14.2.9

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.10.01 Acceptatietests

Voor acceptatietesten van (informatie)systemen worden gestructureerde testmethodieken gebruikt. De testen worden bij voorkeur geautomatiseerd worden uitgevoerd.

APO_U.10.02 Acceptatietests

Van de resultaten van de testen wordt een verslag gemaakt.

APO_U.10.03 Acceptatietests

Testresultaten worden formeel geëvalueerd en door de betrokken informatiesysteemeigenaar beoordeeld, waarna - na te zijn goedgekeurd - overgegaan wordt naar de volgende fase.

APO_U.10.04 Acceptatietests

Acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatie-testomgeving. Deze omgeving is vergelijkbaar met de toekomstige productieomgeving.

APO_U.10.05 Acceptatietests

Voordat tot acceptatie in de productieomgeving wordt overgegaan, worden acceptatiecriteria vastgesteld en passende testen uitgevoerd.

APO_U.10.06 Acceptatietests

Tenzij geanonimiseerd worden productiegegevens niet gebruikt als testgegevens.

APO_U.10.07 Acceptatietests

Bij de acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken. Hierbij is de testfocus onder andere gericht is op:

  • het testen van de functionele requirements;
  • het testen van de business rules voor de betrokken bedrijfsprocessen;
  • de beveiligingseisen die verband houden met betrokken bedrijfsprocessen.