Bij het ontwerp is informatie verkregen uit connecties met de te ontwerpen applicatie

Uit NORA Online
ISOR:Bij het ontwerp is informatie verkregen uit connecties met de te ontwerpen applicatie
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Bij het ontwerp van applicaties is informatie verkregen uit verschillende mogelijke connecties met de te ontwerpen applicatie, zoals

  • mogelijke invoerbronnen voor data en connecties met andere applicaties(componenten);
  • connecties tussen modules binnen applicatie en connecties met andere applicaties;
  • gebruik van opslagmechanisme voor informatie, toegang tot databases en ander type storage;
  • uitvoer van informatie naar andere applicaties en beveiliging hiervan;
  • mogelijke transmissie van data tussen applicaties.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Applicatie ontwerp via de conformiteitsindicator omgevingsanalyse.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice)