De onderlinge verantwoordelijkheden

Uit NORA Online
ISOR:De onderlinge verantwoordelijkheden
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Bij doorgifte aan een andere verantwoordelijke zijn:

  • de respectieve verantwoordelijkheden duidelijk, zodat zij aan hun Avg-verplichtingen voldoen, met name met betrekking totAVG art. 26 lid 1.:
  1. de uitoefening van de rechten van de betrokkene (C.02, §2.3.2), en:
  2. het informeren van de betrokkenen te bij ontvangst (conform U.05)
  • de regeling met de respectieve verantwoordelijkheden aan de betrokkene beschikbaar gesteldAVG art. 26 lid 3..

De verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijken kunnen ook in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd.

Voor het uitoefenen van de rechten door betrokkenen kan een contactpunt worden aangewezen. Ook kan de betrokkene zijn rechten uit hoofde van de Avg tot en jegens iedere verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen[1] .

Voorbeelden van dergelijke regelingen zijn te vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internationaal-gegevensverkeer/doorgifte-binnen-en-buiten-de-eu#welke-modelcontracten-zijn-er-voor-doorgifte-naar-een-derde-land-5524

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Doorgifte persoonsgegevens via de conformiteitsindicator onderlinge verantwoordelijkheden.

GrondslagCitefout: De tag <ref> bestaat, maar de tag <references/> is niet aangetroffen
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen