De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden uitgevoerd conform de onderkende rollen

Uit NORA Online
ISOR:De taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden uitgevoerd conform de onderkende rollen
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen in de ontwikkel-, test-, acceptatie- en productie- omgevingen worden uitgevoerd conform onderkende rollen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Beveiligde ontwikkelomgeving via de conformiteitsindicator Beveiligde ontwikkelomgevingen.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk