De voor de Huisvesting Informatievoorziening-verantwoordelijke stelt toepasselijkheid van wetgeving vast

Uit NORA Online
ISOR:De voor Huisvesting-IV-verantwoordelijke bepaalt welke wetgeving van toepassing
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De verantwoordelijke voor de Huisvesting Informatievoorziening organisatie stelt vast welke wetgeving van toepassing is voor Huisvesting Informatievoorziening.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Wet en regelgeving via de conformiteitsindicator wettelijke statutaire eisen.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 18.1.1