Wet en regelgeving

Uit NORA Online
ISOR:Wet en regelgeving
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Er zijn verschillende wettelijke kaders waar de Huisvestingsorganisatie aan moet voldoen, zoals de AVG. Het is vereiste dat de Huisvestingsorganisatie deze kaders in haar beleid geïntegreerd heeft.


Criterium

Voor elke Huisvestingsdienst behoren alle relevante wettelijke, statutaire, regelgevende en contractuele eisen en de aanpak van de Huisvestingsorganisatie om aan deze eisen te voldoen expliciet te worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden.

Doelstelling

Voorkomen van schending van enige wetgeving, wettelijke en regelgevende of contractuele verplichtingen en enige beveiligingseisen.

Risico

Schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 18.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_B.02.01 wettelijke, statutaire, regelgevende en contractuele eisen

De verantwoordelijke voor de Huisvesting-IV organisatie stelt vast welke wetgeving van toepassing is voor Huisvesting-IV.

Huisv_B.02.02 wettelijke, statutaire, regelgevende en contractuele eisen

Het Huisvesting-IV beleid waarover de Huisvesting-IV organisatie en de klant overeenstemming hebben bereikt is mede gerelateerd aan alle relevante en specifiek geldende wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen.