Het verwerken van persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang; passende maatregelen

Uit NORA Online
ISOR:Eisen aan het verwerken van persoonsgegevens
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of archivering vindt alleen plaats, als passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen doorAVG Art. 5 lid 1e:

  • Minimale gegevensverwerking te garanderen;
  • Ervoor te zorgen dat de betrokkene niet meer geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld door middel van pseudonimisering of anonimisering.


Toelichting
Zie ook de toelichting bij PRIV_U.01.08.01 Eisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Doelbinding gegevensverwerking via de conformiteitsindicator wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belang.

Grondslag