Gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor het inrichten van servers

Uit NORA Online
ISOR:Gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor het inrichten van servers
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De gangbare principes rondom ‘security by design’ zijn uitgangspunt voor het inrichten van servers.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Inrichtingsprincipes voor serverplatform via de conformiteitsindicator Principes.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 14.2.1.1