Identificatie van betrokkene

Uit NORA Online
ISOR:Geïnformeerd- identificatie van betrokkene
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven en informeert hij hem over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP en beroep bij de rechter in te stellenAVG Art. 11 en 12; zie ook AVG overweging 57.

NB: ID aangepast naar PRIV_U.03.03.07 was PRIV_U.03.03.08

Toelichting
De verwerkingsverantwoordelijke kan, wanneer hij redenen heeft om te twijfelen aan de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek indient, om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit van de betrokkeneUAVG Art. 12 lid 6 en overwegingen 58, 59.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Kwaliteitsmanagement via de conformiteitsindicator geïnformeerd.

Grondslag