Geïnformeerd, informeren bij geen gevolg geven aan het verzoek

Uit NORA Online
ISOR:Geïnformeerd- informeren bij geen gevolg geven aan het verzoek
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt; tenzij de betrokkene anderszins verzoektAVG art. 12 lid 3..

De verwerkingsverantwoordelijke kan, wanneer hij redenen heeft om te twijfelen aan de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek indient, om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit van de betrokkene.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Kwaliteitsmanagement via de conformiteitsindicator geïnformeerd.

Grondslag