Gegevens wissen op verzoek van de betrokkene

Uit NORA Online
ISOR:Gecorrigeerd- gestaakt of overgedragen- wissen op verzoek van betrokkene
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Op verzoek van de betrokkene worden de hem betreffende persoonsgegevens gewist wanneer een van de volgende gevallen van toepassing isAVG Art. 17 lid 1:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking.
 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het wettelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 6. De persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.


Toelichting
Het recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid') is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

 1. Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. Voor het nakomen van een in een het wettelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 3. Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 4. Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 5. Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvorderingAVG Art. 17 lid 3.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Kwaliteitsmanagement via de conformiteitsindicator gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen.

Grondslag