In beveiligde gebieden wordt slechts onder toezicht gewerkt

Uit NORA Online
ISOR:In beveiligde gebieden wordt slechts onder toezicht gewerkt
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Zonder toezicht wordt niet gewerkt in beveiligde gebieden. Dit is zowel om veiligheidsredenen als om geen gelegenheid te bieden voor kwaadaardige activiteiten.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Richtlijn gebieden en ruimten via de conformiteitsindicator Richtlijnen.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 11.1.5b