In de bedieningsprocedures opgenomen bedieningsvoorschriften

Uit NORA Online
ISOR:In de bedieningsprocedures opgenomen bedieningsvoorschriften
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

In de bedieningsprocedures zijn de bedieningsvoorschriften opgenomen, onder andere voor:

  1. de installatie en configuratie van systemen;
  2. de verwerking en behandeling van informatie, zowel geautomatiseerd als handmatig;
  3. de back-up;
  4. de eisen ten aanzien van de planning, met inbegrip van onderlinge verbondenheid met andere systemen;
  5. de voorschriften voor de afhandeling van fouten of andere uitzonderlijke omstandigheden die tijdens de uitvoering van de taak kunnen optreden, waaronder beperkingen ten aanzien van het gebruik van systeemhulpmiddelen;
  6. de ondersteunings- en escalatiecontacten, waaronder externe ondersteuningscontacten in geval van onverwachte bedienings- of technische moeilijkheden;
  7. het beheer van audit- en systeemlog bestandinformatie;
  8. de procedures voor het monitoren van activiteiten.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Bedieningsprocedures via de conformiteitsindicator bedieningsprocedures.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 12.1.1