Bedieningsprocedure

Uit NORA Online
ISOR:Bedieningsprocedures
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een vastgelegde manier van handelen voor het beheren van serverplatforms.

Objecttoelichting

De taken/activiteiten kunnen gerelateerd zijn aan het starten en afsluiten van de computer, back-up en onderhoud van servers.


Criterium

Bedieningsprocedures behoren te worden gedocumenteerd en beschikbaar te worden gesteld aan alle gebruikers die ze nodig hebben.

Doelstelling

Het waarborgen van een correcte en veilige bediening van serverplatforms.

Risico

Het optreden van beveiligingsincidenten en/of datalekken en verlies van kennis voor het bedienen van serverplatforms.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 12.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SVP_U.01.01 Bedieningsprocedures

Voor bedieningsactiviteiten die samenhangen met informatieverwerking en communicatiefaciliteiten, zoals de procedures voor het starten en afsluiten van de computer, back-up, onderhoud van apparatuur, zijn gedocumenteerde procedures opgesteld.

SVP_U.01.02 Bedieningsprocedures

Wijzigingen aan bedieningsprocedures voor systeemactiviteiten worden formeel door het hoger management goedgekeurd.

SVP_U.01.03 Bedieningsprocedures

In de bedieningsprocedures zijn de bedieningsvoorschriften opgenomen, onder andere voor:

  • de installatie en configuratie van systemen;
  • de verwerking en behandeling van informatie, zowel geautomatiseerd als handmatig;
  • de back-up;
  • de eisen voor de planning, met inbegrip van onderlinge verbondenheid met andere systemen;
  • de voorschriften voor de afhandeling van fouten of andere uitzonderlijke omstandigheden die tijdens de uitvoering van de taak kunnen optreden, waaronder beperkingen van het gebruik van systeemhulpmiddelen;
  • de ondersteunings- en escalatiecontacten, waaronder externe ondersteuningscontacten door onverwachte bedienings- of technische moeilijkheden;
  • het beheer van audit- en systeemlogbestandinformatie;
  • de procedures voor het monitoren van activiteiten.