Kabels worden bij voorkeur ondergronds aangelegd

Uit NORA Online
ISOR:Kabels worden bij voorkeur ondergronds aangelegd
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Kabels worden bij voorkeur ondergronds aangelegd.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Bekabeling via de conformiteitsindicator Voedingskabels.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 11.2.3a