Bekabeling

Uit NORA Online
ISOR:Bekabeling
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Een middel voor energietransport van een bron naar een bestemming.

Toelichting

Binnen huisvesting IV is alle apparatuur verbonden met een bekabelingssysteem die in speciale kabelruimten is geïnstalleerd. Deze bekabelingsruimten kunnen doelwit worden van misbruik door bijvoorbeeld speciale afluisterapparatuur aan te sluiten. Het is daarom noodzakelijk om deze bekabelingsruimten te voorzien van specifieke beveiligingsmaatregelen.


Criterium

Voedings- en telecommunicatiekabels voor het versturen van gegevens of die informatiediensten ondersteunen, behoren te worden beschermd tegen interceptie, verstoring of schade.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat de bekabeling aan het aspect robuustheid voldoet.

Risico

Mogelijk misbruik van het bekabelingssysteem.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 11.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_U.11.01 Voedingskabels

Kabels worden bij voorkeur ondergronds aangelegd.

HVI_U.11.02 Voedingskabels

Huisvesting IV is ingericht met de volgende best practices:

  • TIA-942: Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers
  • NEN-EN 50600: Europese normenreeks voor datacenters
  • NPR 5313: Richtlijn voor datacenters (2014)
HVI_U.11.03 Voedingskabels

Voedings- en telecommunicatiekabels zijn beveiligd en niet toegankelijk door onbevoegden.