Bekabeling

Uit NORA Online
ISOR:Bekabeling
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Binnen de huisvesting van de Rekencentra is alle apparatuur verbonden met een bekabelingsysteem die in speciale kabelruimten is geïnstalleerd. Deze bekabelruimten kunnen doelwit worden van misbruik door bijvoorbeeld speciale afluisterapparatuur aan te sluiten. Het is daarom noodzakelijk om deze bekabelingsruimten te voorzien van specifieke beveiligingsmaatregelen.


Criterium

De voedingskabels voor elektrische en telecommunicatievoorzieningen voor het dataverkeer of ondersteunende informatiediensten behoren te zijn beschermd tegen interceptie of beschadiging.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat de bekabeling aan het aspect robuustheid voldoet.

Risico

Het bekabelingsysteem zou mogelijk misbruik kunnen worden.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 11.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_U.11.01 voedingskabels

Kabels worden bij voorkeur ondergronds aangelegd.

Huisv_U.11.02 voedingskabels

De Huisvesting-IV is ingericht op basis van de volgende “Best Practices”:

  • TIA-942 (Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers);
  • NEN-EN 50600 (Information technology - Data centre facilities and infrastructures);
  • NPR5313:2014 (Computer rooms and data centres).
Huisv_U.11.03 voedingskabels

Voedings- en telecommunicatiekabels zijn beveiligd en niet toegankelijk door onbevoegden.