Bekabeling

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft middelen voor transport van energie en signalen.

Objecttoelichting

Binnen huisvesting Informatievoorzieningen (IV) is alle apparatuur verbonden met een bekabelingssysteem die in speciale kabelruimten is geïnstalleerd. Deze bekabelingsruimten kunnen doelwit worden van misbruik door bijvoorbeeld speciale afluisterapparatuur aan te sluiten. Het is daarom noodzakelijk om deze bekabelingsruimten te voorzien van specifieke beveiligingsmaatregelen.


Criterium

Voedings- en telecommunicatiekabels voor het versturen van gegevens of die informatiediensten ondersteunen, behoren te worden beschermd tegen interceptie, verstoring of schade.

Doelstelling

Het bewerkstelligen dat de bekabeling aan het aspect robuustheid voldoet.

Risico

Misbruik van het bekabelingssysteem.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_U.11.01 Voedingskabels

Kabels worden bij voorkeur ondergronds aangelegd.

HVI_U.11.02 Voedingskabels

Huisvesting Informatievoorzieningen (IV) is ingericht met de volgende best practices:

HVI_U.11.03 Voedingskabels

Voedings- en telecommunicatiekabels zijn beveiligd en niet toegankelijk door onbevoegden.