Leegstaande beveiligde ruimten worden fysiek afgesloten en periodiek geïnspecteerd

Uit NORA Online
ISOR:Leegstaande beveiligde ruimten moeten fysiek worden afgesloten en periodiek te worden geïnspecteerd
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Leegstaande beveiligde ruimten behoren fysiek afgesloten en periodiek geïnspecteerd te zijn.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Richtlijn gebieden en ruimten via de conformiteitsindicator Richtlijnen.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 11.1.5c