Bewaking van de noodzaak tot bewaren

Uit NORA Online
ISOR:Nodige maatregelen- beoordeling evt. langere bewaartermijn
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verantwoordelijke bepaalt na elke verwerking van persoonsgegevens of er nog redenen zijn om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.


Toelichting

  • Indien aan de persoonsgegevens gekoppelde gegevens van belang zijn om langer te worden bewaard, dan dienen de persoonsgegevens zodanig te worden geanonimiseerd dat het daarna niet meer mogelijk is deze geanonimiseerde gegevens weer herleidbaar te makenHandleiding voor verwerkers van persoonsgegevens - Handleiding van de Wbp, Ministerie van Justitie, 2002, p.126.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Bewaren van persoonsgegevens via de conformiteitsindicator nodige maatregelen.

Grondslag