Nodige maatregelen, beoordeling evt. langere bewaartermijn

Uit NORA Online
ISOR:Nodige maatregelen- beoordeling evt. langere bewaartermijn
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verantwoordelijke bepaalt na elke verwerking van persoonsgegevens of er nog redenen zijn om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

Indien aan de persoonsgegevens gekoppelde gegevens van belang zijn om langer te bewaren dienen de persoonsgegevens zodanig te worden geanonimiseerd dat het daarna niet meer mogelijk is deze geanonimiseerde gegevens weer herleidbaar te maken Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens, handleiding van de Wbp, Ministerie van Justitie, 2002, p.126..

Indien de persoonsgegevens zijn vastgelegd op een 'read only' gegevensdrager waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht, maar waarvan gegevens wel kunnen worden gekopieerd, zoals bijvoorbeeld een CD-ROM of DVD, dan zijn maatregelen getroffen zodat de gegevens op geen enkele wijze meer kunnen worden ingezien, gebruikt of anderszins worden verwerkt. Ook wordt de betrokkene op de hoogte gesteld van de onmogelijkheid van verwijdering of anonimisering Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens, handleiding van de Wbp, Ministerie van Justitie, 2002, p.37..

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Bewaren van persoonsgegevens via de conformiteitsindicator nodige maatregelen.

Grondslag