Toegang wordt beperkt

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat de toegang beperkt is tot diegenen die toegang moeten hebben voor het uitvoeren van hun functie of taken of tot diegenen die daartoe wettelijk zijn gehoudenAVG Art. 32 lid 3.


Toelichting

  • Maatregelen ter beperking van de toegang kunnen onder meer bestaan in het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens, het zo spoedig mogelijk pseudonimiseren van persoonsgegevensAVG overweging 78. Technische maatregelen zijn maatregelen in en rondom informatiesystemen, zoals toegangscontroles, vastlegging van gebruik en back-up, wachtwoordbescherming en encryptie. De beveiliging is niet beperkt tot de eigen informatiesystemen, maar strekt zich uit tot extern geplaatste back-up en de opslag en verwerking bij en door derden (het ontvangen van een back-up en de opslag van persoonsgegevens zijn 'verwerkingen' van persoonsgegevens).
  • Fysieke persoonsgegevens worden ook fysiek beschermd, denk hierbij aan bijvoorbeeld gebouwzonering en sloten op kasten.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens via de conformiteitsindicator technische en organisatorische maatregelen.

Grondslag