Richtlijnen worden toegepast om operationele gegevens die voor testdoeleinden worden gebruikt te beschermen

Uit NORA Online
ISOR:Toepassen van richtlijnen om operationele voor testdoeleinden te gebruiken gegevens te beschermen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De volgende richtlijnen worden toegepast om operationele gegevens die voor testdoeleinden worden gebruikt te beschermen:

  • de toegangsbeveiligingsprocedures die gelden voor besturingssystemen gelden ook voor testsystemen;
  • voor elke keer dat besturingsinformatie naar een testomgeving wordt gekopieerd, wordt een afzonderlijke autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen verkregen;
  • besturingsinformatie wordt onmiddellijk na voltooiing van het testen uit een testomgeving verwijderd;
  • van het kopiëren en gebruiken van besturingsinformatie wordt verslaglegging bijgehouden om in een audittraject te voorzien.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Beschermen van testgegevens via de conformiteitsindicator testgegevens.

Grondslag