Beschermen testgegevens

Uit NORA Online
ISOR:Beschermen van testgegevens
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft het beschermen van gegevens die gebruikt worden om aan te tonen dat een applicatie werkt volgens de vastgestelde eisen en wensen.

Objecttoelichting

Voor het testen van informatiesystemen wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten gegevens. Het gebruik van operationele databases met persoonsgegevens of enige andere vertrouwelijke informatie moet worden vermeden en aangepast. Testgegevens dienen zorgvuldig te worden gekozen, beschermd en gecontroleerd.


Criterium

Testgegevens behoren zorgvuldig te worden gekozen, beschermd en gecontroleerd.

Doelstelling

Het vermijden van persoonsgegevens of enige andere vertrouwelijke informatie voor testdoeleinden en de bescherming waarborgen van gegevens die voor het testen van informatiesystemen zijn gebruikt.

Risico

De beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van testgegevens worden aangetast.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 14.3.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
APO_U.11.01 Testgegevens

De volgende richtlijnen worden toegepast om operationele gegevens die voor testdoeleinden worden gebruikt, te beschermen:

  • de toegangsbeveiligingsprocedures die gelden voor besturingssystemen gelden ook voor testsystemen;
  • voor elke keer dat besturingsinformatie naar een testomgeving wordt gekopieerd, wordt een afzonderlijke autorisatie verkregen;
  • besturingsinformatie wordt onmiddellijk na voltooiing van het testen uit een testomgeving verwijderd;
  • van het kopiëren en gebruiken van besturingsinformatie wordt verslaglegging bijgehouden om in een audittraject te voorzien.