Vastgelegd is welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden

Uit NORA Online
ISOR:Vastgelegd is welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 1.0 van 1 februari 2019 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.0 van 22 februari 2021.
Voor de actuele versie van deze BIO Thema-uitwerking in pdf-formaat ga naar de website BIO-overheid/producten.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden, is vastgelegd.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Logging en monitoring via de conformiteitsindicator Logging.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk