Vastgelegd is welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden

Uit NORA Online
ISOR:Vastgelegd is welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in pdf-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden, is vastgelegd.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Logging en monitoring applicatieontwikkeling via de conformiteitsindicator Logging.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk