Logging en monitoring

Uit NORA Online
ISOR:Logging en monitoring
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De beoogde werking van IT-functies in de informatieketen behoort met behulp van logging en monitoring te worden bewaakt. Monitoring is gericht op het onderkennen van eventuele afwijkingen op beleidsregels en logging is gericht op het vastleggen van gebeurtenissen, als bewijslast en ter verbetering en/of herstel.


Criterium

Logbestanden waarin gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. gebeurtenissen worden geregistreerd, behoren te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 12.4 en 12.4.1, IT-Grundschutz (Basis für Informationssicherheit) C5 5.6 RB-10 en RB-11

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
AppO_U.14.01loggingWelke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden is vastgelegd.Vastgelegd is welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden
AppO_U.14.02loggingInformatieBetekenisvolle gegevens. ten aanzien van autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen(s) wordt vastgelegd.Informatie ten aanzien van autorisatie(s) wordt vastgelegd
AppO_U.14.03loggingDe loggegevens zijn beveiligd.De loggegevens zijn beveiligd
AppO_U.14.04loggingDe locatie van de vastlegging van de loggegevens is vastgesteld.De locatie van de vastlegging van de loggegevens is vastgesteld
AppO_U.14.05monitoringDe applicatie geeft signalen aan beveiligingsfunctionarissen dat loggegevens periodiek geëvalueerd en geanalyseerd moeten worden.De applicatie geeft signalen dat loggegevens periodiek geëvalueerd en geanalyseerd moet worden
AppO_U.14.06monitoringDe frequentie (wanneer) van monitoring en het rapporteren hierover (aan wie wat) is vastgelegd.De frequentie (wanneer) van monitoring en het rapporteren hierover is vastgelegd
Cloud_U.15.01gebeurtenissen geregistreerdHet overtreden van de beleidsregels wordt door CSP en CSC vastgelegd.Vastleggen beleidsregel-overtreding
Cloud_U.15.02gebeurtenissen geregistreerdDe SIEM en/of SOC hebben heldere regels over wanneer een incident moet worden gerapporteerd aan het verantwoordelijk management.Hebben SIEM- en/of SOC-regels over te rapporteren incident
Cloud_U.15.03gebeurtenissen geregistreerdDe CSP hanteert een lijst van alle activa die kritisch zijn in termen van logging en monitoring en beoordeelt deze lijst regelmatig op correctheid.Hanteren en beoordelen lijst van alle kritische activa
Cloud_U.15.04gebeurtenissen geregistreerdAan logboeken en bewaking worden strenge eisen gesteld; voor de kritieke componenten zijn geavanceerde beveiligingen voor logboeken en bewaking gedefinieerd.Stellen eisen aan logboeken en bewaking
Cloud_U.15.05gebeurtenissen geregistreerdDe toegang tot en het beheer van de loggings- en monitoringsfunctionaliteit is beperkt tot geselecteerde en geautoriseerde medewerkers van de CSP.Beperken toegang tot en beheer van loggings- en monitoringsfunctionaliteit tot CSP-medewerkers
Cloud_U.15.06gebeurtenissen geregistreerdWijzigingen in de logging en monitoring worden gecontroleerd door onafhankelijke en geautoriseerde medewerkers (logregels mogen nooit worden gewijzigd; deze zijn immers bedoeld om als bewijslast te kunnen gebruiken).Controleren wijzigingen in logging en monitoring