Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrix

Uit NORA Online
ISOR:Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrix
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk belegd in een TVB-matrix (Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden) waarbij ook de onderlinge relaties tussen de verschillende verantwoordelijken en verwerkers inzichtelijk zijn gemaakt.


Toelichting
De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat de FG zijn taken kan uitvoeren:

  1. Het naar behoren en tijdig betrekken. De FG wordt naar behoren en tijdig betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.
  2. Het verschaffen van toegang. De FG heeft voor het vervullen van zijn taken en het in stand houden van zijn deskundigheid toegang tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten en de daarvoor benodigde middelen.
  3. Het niet ontvangen van instructies. De FG ontvangt geen instructies met betrekking tot de uitvoering van zijn taken. Hij wordt door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker niet ontslagen of gestraft voor de uitvoering van zijn taken. De FG brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.
  4. Het bieden van contactmogelijkheden. Betrokkenen kunnen met de FG contact opnemen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens en met de uitoefening van hun rechten uit hoofde van de AVG.
  5. Bekendmaking. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker maakt de contactgegevens van de FG bekend en deelt die mee aan de AP.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Organieke inbedding via de conformiteitsindicator verdeling van de taken en verantwoordelijkheden.

Grondslag