Voorschriften voor het inrichten van beveiligde zones

Uit NORA Online
ISOR:Voor het inrichten van beveiligde zones wordt gebruik gemaakt van voorschriften
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Er wordt voor het inrichten van beveiligde zones gebruik gemaakt van de volgende standaarden:


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Fysieke zonering via de conformiteitsindicator Beveilingszones.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.1.1.1