Kiwa register (Binnenvaart - koopvaardij - visserij)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Kiwa register (Binnenvaart - koopvaardij - visserij)
Inhoud: Gegevens over zeevaart en koopvaardij
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Verkeer en vervoerOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Kiwa Register


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over zeevaart en koopvaardij

Beschrijving

Voor een veilige vaart moet de bemanning van binnenvaartschepen, zeeschepen en visserijschepen beschikken over bepaalde persoonsdocumenten. 


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet zeevarenden