Landelijk Asbestvolgsysteem

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Landelijk Asbestvolgsysteem
Inhoud: Aangemelde asbestdossiers
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Partijen in de keten (opdrachtgever/gebouweigenaar, gecertificeerd inventarisatiebureau, gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf).


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Aangemelde asbestdossiers

Beschrijving

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest. Het Landelijk Asbestvolgsysteem zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Zo bevat het systeem een lijst van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven die u kunt inhuren. Ook worden de Omgevingsloket online- en startmeldingen aan de gemeente automatisch door het Landelijk Asbestvolgsysteem verstuurd. Via het systeem is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar gedurende de gehele sanering. Daarnaast wordt het dossier in het systeem bewaard voor eventueel toekomstig gebruik.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

  • Arbeidsomstandighedenwet
  • Asbestverwijderingsbesluit
  • De certificatieschema's SC530 en SC540
  • Omgevingswet (in ontwikkeling, nog niet beschikbaar).