PV-register

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: PV-register
Inhoud: Afnemers van elektriciteit
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Tennet


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Afnemers van elektriciteit

Beschrijving

TenneT transporteert elektriciteit van producenten naar verbruikers over het landelijk transportnet. Volgens de Elektriciteitswet moeten alle aangeslotenen hun programmaverantwoordelijkheid (PV) regelen. In de Systeemcode staat bij wie zij die verantwoordelijkheid kunnen onderbrengen - bij de door TenneT erkende rechtspersonen en voor zover die door TenneT zijn erkend als programmaverantwoordelijken.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Elektriciteitswet