Register Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Inhoud: Aanbieders van elektronische communicatiediensten
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Economie en ondernemenOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Autoriteit Consument & Markt (ACM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Aanbieders van elektronische communicatiediensten

Beschrijving

In de Telecommunicatiewet staat dat ondernemingen die actief zijn op de Nederlandse communicatiemarkt zich verplicht moeten registreren. ACM houdt hierop toezicht.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

Telecommunicatiewet