Register Betaalinstellingen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Betaalinstellingen
Inhoud: Betaalinstellingen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: De Nederlandsche Bank (DNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Betaalinstellingen

Beschrijving

Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten betaaldienstverleners over een DNB-vergunning beschikken om in Nederland activiteiten te mogen verrichten, tenzij de betaaldienstverlener is vrijgesteld van de vergunningplicht of de betaaldiensten aanbiedt op basis van een Europees Paspoort.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het financieel toezicht (Wft)