Register Gedekte obligaties

Uit NORA Online
Register Gedekte obligaties
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Gedekte obligaties
Inhoud: Programma's van gedekte obligaties
Type: Sectorregistraties
Subtype: Diensten en producten
Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: De Nederlandsche Bank (DNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Programma's van gedekte obligaties

Beschrijving

Conform artikel 124b van het Besluit prudentiële regels Wft, is er een lijst beschikbaar van de banken met in het register opgenomen programma’s van gedekte obligaties (covered bonds programmes). Per bank zijn de in het register opgenomen programma’s van gedekte obligaties aangegeven.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:
Besluit prudentiële regels Wft
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen