Register Pensioenfondsen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register Pensioenfondsen
Inhoud: Pensioenfondsen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: De Nederlandsche Bank (DNB)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Pensioenfondsen

Beschrijving

Op grond van artikel 102 Pensioenwet (Pw) en artikel 107 Wet verplichte beroepspensioenregeling moet een pensioenfonds zich na oprichting melden bij DNB met een verzoek tot inschrijving. Vervolgens zal het pensioenfonds worden ingeschreven in dit openbare register. In tegenstelling tot andere typen financiële instellingen bestaat er geen vergunningsplicht voor de pensioenfondsen.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Pensioenwet (Pw), artikel 102
  • Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel 107