Register auditorganisaties van een derde land

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Auditorganisaties en auditors van een derde land

Beschrijving

Dit register bevat de gegevens van auditorganisaties en auditors van een derde land die verklaringen afgeven of voornemens zijn verklaringen af te geven over de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening van ondernemingen. Het gaat om ondernemingen die een zetel hebben in een staat die geen lidstaat is en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. De informatie die is opgenomen in dit register is de informatie zoals verstrekt door de auditorganisaties.


Informatie

Wettelijke grondslag:

  • Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)
  • Besluit toezicht accountantsorganisaties