Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)
Inhoud: Beëdigde tolken en vertalers
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein RechtspraakOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Bureau beëdigde tolken


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Beëdigde tolken en vertalers

Beschrijving

Het Rbtv is een register waarin tolken en vertalers staan ingeschreven die bevoegd zijn om in Nederland als Beëdigde tolk en/of beëdigde vertaler werkzaam te zijn. Sinds 1 januari 2009 zijn bepaalde afnemers uit het justitiedomein verplicht om, in het kader van het straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel een tolk of vertaler uit het Rbtv in te zetten. Beëdigde vertalingen mogen zelfs alleen nog maar gemaakt worden door vertalers uit het Rbtv.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet beëdigde tolken en vertalers