Register ontheffing biedingsregels

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register ontheffing biedingsregels
Inhoud: Instellingen met ontheffing biedingsregels
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: Autoriteit Financiële Markten (AFM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Instellingen met ontheffing biedingsregels

Beschrijving

In dit overzicht staan de instellingen die van de Autoriteit Financiële Markten een ontheffing hebben verkregen van het verbod ex art. 5:74 lid 1 Wft (beleidsregels)


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het financieel toezicht (Wft), artikel 1:107 jo. 5:81 lid 3 jo. 5:74 lid 1