Register openbare biedingen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register openbare biedingen
Inhoud: Openbare biedingen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Financiën en vermogen


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: Autoriteit Financiële Markten (AFM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Openbare biedingen

Beschrijving

In dit register worden biedingsberichten opgenomen die op grond van de artikelen 5:74 en 5:76 Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn goedgekeurd. Ook bevat het register andere openbare mededelingen die door de bieder of doelvennootschap tijdens het biedingsproces openbaar worden gemaakt.

Met dit register wordt uitvoering gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan de wettelijke verplichting tot het houden van een openbaar register zoals deze is opgenomen in artikel 1:107 Wft.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het financieel toezicht (Wft)