Register openbare biedingen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Openbare biedingen

Beschrijving

In dit register worden biedingsberichten opgenomen die op grond van de artikelen 5:74 en 5:76 Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn goedgekeurd. Ook bevat het register andere openbare mededelingen die door de bieder of doelvennootschap tijdens het biedingsproces openbaar worden gemaakt.

Met dit register wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichting tot het houden van een openbaar register zoals deze is opgenomen in artikel 1:107 Wft.


Informatie

Wettelijke grondslag:
Wet op het financieel toezicht (Wft)