Register postvervoerdiensten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register postvervoerdiensten
Inhoud: Aanbieders van postvervoerdiensten 
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Verkeer en vervoerOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Autoriteit Consument & Markt (ACM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Aanbieders van postvervoerdiensten 

Beschrijving

In de Postwet staat dat ondernemingen die in Nederland postvervoerdiensten aanbieden zich moeten registreren bij de Autoriteit Consument & Markt. Postvervoerdiensten is het bedrijfsmatig afleveren van geadresseerde poststukken.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Postwet