Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities

Beschrijving

Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende instellingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende instelling wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.


Informatie

Wettelijke grondslag:
Wet op het financieel toezicht (Wft)