Register van accountantsorganisaties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register van accountantsorganisaties
Inhoud: Accountantsorganisaties
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: Autoriteit Financiële Markten (AFM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Accountantsorganisaties

Beschrijving

Het register van accountantsorganisaties bevat de gegevens van accountantsorganisaties die op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) wettelijke controles mogen verrichten. De AFM houdt toezicht op het gedrag van deze accountantsorganisaties. 


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)