Registerplein

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Sociaal professionals (maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen) 

Beschrijving

BAMw is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor sociaal professionals. Het register is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en sinds 2011 geheel verzelfstandigd. BAMw is een uitvoerende organisatie die op basis van breedgedragen criteria van de beroepsgroep aanvragen voor registratie en herregistratie toetst.


Informatie

Wettelijke grondslag:
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Jeugdwet