Registerplein

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Registerplein
Inhoud: Sociaal professionals (maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen) 
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Familie jeugd en gezinOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Sociaal professionals (maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen) 

Beschrijving

BAMw is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor sociaal professionals. Het register is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en sinds 2011 geheel verzelfstandigd. BAMw is een uitvoerende organisatie die op basis van breedgedragen criteria van de beroepsgroep aanvragen voor registratie en herregistratie toetst.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Jeugdwet