Registratie, Evaluatie en Autorisatie (en restricties) van CHemische stoffen.

Uit NORA Online
Registratie, Evaluatie en Autorisatie (en restricties) van Chemische stoffen
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Registratie, Evaluatie en Autorisatie (en restricties) van CHemische stoffen.
Inhoud: Chemische stoffen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Diensten en producten


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Bureau REACH


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Chemische stoffen

Beschrijving

REACH is een Europese verordening die is aangenomen om de gezondheid van mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van het gebruik van chemicaliën. Tegelijkertijd moet REACH het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU verbeteren, en alternatieve testmethoden bevorderen om zo het aantal dierproeven te verminderen.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

REACH Verordening