Registratie certificatiedienstverleners

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Registratie certificatiedienstverleners
Inhoud: Certificatiedienstverleners Telecommunicatiewet
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Economie en ondernemenOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Autoriteit Consument & Markt (ACM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Certificatiedienstverleners Telecommunicatiewet

Beschrijving

Aanbieders die gekwalificeerde certificaten willen uitgeven, moeten zich eerst registreren bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een voorwaarde voor registratie is dat zo’n aanbieder aan de voorwaarden uit de Telecommunicatiewet voldoet. Of zo’n aanbieder aan die voorwaarden voldoet kan door een externe auditor of door ACM worden beoordeeld.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Besluit Elektronische handtekeningen
  • Regeling Elektronische handtekeningen
  • Ministeriële regeling elektronische handtekeningen