Ruimtelijkeplannen.nl

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Ruimtelijkeplannen.nl
Inhoud: Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeenten, provincies en het Rijk
Type: Sectorregistraties
Subtype: Ruimtelijke objecten


Domein: Domein Landbouw natuur en voedselOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Kadaster


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeenten, provincies en het Rijk

Beschrijving

Rijk, provincies en gemeenten moeten nieuwe ruimtelijke plannen op internet zetten. De plannen moeten in ieder geval staan op Ruimtelijkeplannen.nl. 


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Wro 2008 (tot 2018)
  • Omgevingswet (vanaf 2018)